Dear Sister Tenny,

Screen Shot 2019-02-02 at 9.18.46 PM.png

I am certain that many people wish you a Happy Birthday. We wish that we could see you. You were by your husband’s side for many years as he tended to the needs of the Church and we know that you were a part of his success. You were with him through thick and thin, through the all the trials that the church went through and at the same time, raising a family. In you, is fulfilled the Scriptures:

Who can find a virtuous and capable wife?
    She is more precious than rubies.
Her husband can trust her,
    and she will greatly enrich his life.
 She brings him good, not harm,
    all the days of her life.
Reward her for all she has done.
    Let her deeds publicly declare her praise.
Proverbs 31:1-3, 31

It is unfortunate that things have to be the way they are right now but we still pray that things will turn out well in the end. One of the things that your husband instilled in us is hope. We hope for a good future; We pray for it. And we believe it.

In the meantime, we are hoping that you are well and are being well taken cared of. Even Jesus, whilst suffering immensely on the cross, almost at the point of his death, remembered his own mother so that someone would take care of her:

“Standing near the cross were Jesus’ mother, and his mother’s sister, Mary (the wife of Clopas), and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, “Dear woman, here is your son.” And he said to this disciple, “Here is your mother.” And from then on this disciple took her into his home.” John 19:25-27

May our God even bless those who are taking care of you.


“There are those who curse their fathers, and do not honor their mothers.” Proverbs 30:11

If there are those who may have neglected you, we pray for them as well. May their eyes be opened and their hearts be softened. The Church prays for the leader to be endowed with wisdom. I do too. I honestly pray that the current leader may receive wisdom that will let him see what he needs to do properly. May he be wise enough to understand whom he should listen to. I pray that it is not too late for him.

Most of all, the true Christians will always pray for you. We pray that our God will always be there for you; May He always be there to defend you from the evils of this world. May He always provide you the strength and endurance to bear the trials of life; may He always comfort you in the saddest of moments and lift you up when a single tear drops from your eye.

Sing praises to God and to his name!
    Sing loud praises to him who rides the clouds.
His name is the Lord—
    rejoice in his presence!
Father to the fatherless, defender of widows—
    this is God, whose dwelling is holy.
Psalm 68:4-5
Advertisements

29 thoughts on “Dear Sister Tenny,

 1. Salamat ka Edge,di ko alam Feb.2 pala BDAY ng ka TENNY. Gaya ng pagbati mo,bumabati din kami ng Pamilya ko sa kaarawan ng ka Tenny at totoo,SALAMAT sa mga kapatid na KUMUKUPKOP sa ka Tenny at marahil sa ka Marc too. Ako dalangin ko na sana MAKITA pa ng ka TENNY ang gagawin ng DIOS na pagsasaayos sa IGLESIA na NAGKAMANTSA dahil sa mga LIDER na ang sinunod ay mga KAGUSTUHAN NILANG mga SARILING Kapakanan.!!! Muli ka TENNY sana po NATUTUNGHAYAN ninyo ang PAGBATI Naming mga tunay na INC na handang makiisa sa INYO sa layunin po natin na muling MASILAYAN ang gagawin ng Dios na PAGBABALIK at PAGSASAAYOS sa Kalinisan at Kabanalan ng INC.Maligayang Bati po uli ng maligayang kaarawan ng INYONG Pagsilang at LALO pa kayong Basbasan at Kupkupin ng AMA sa pagkasangkapan sa mga Kapatid na nagmamahal na mga kasama ninyo ngayon.!!! Bibliko

  Like

 2. As I posted in Bro. Lonel Mora’s FB blog:
  I only found out now that Ka Tenny (born on Feb. 1, 1937) is 12 years younger than Ka Erdy and married him when she was just 18 years old. As stated in Wikipedia, “She stood a loyal wife beside her husband who led the church for over 46 years, from the death of Felix Manalo in 1963 and until the latter’s death in 2009.”. She will always have a soft spot in my heart. What a remarkable woman! Remembering her on her 82nd birthday brings back warm memories of the good old days in the true church we used to know and love! I pray to God that He keeps her safe and strong in the faith together with her other displaced children.

  Like

 3. Ito naalala ko lang bigla.Ka EGM’s Bday is Jan.2.And ka Tenny is Feb.2–matched talaga!! si evm 10-31,baka si jezebel 11-1?? o 11-2 he he he….

  Like

 4. Karapatdapat talaga yung mga talata sa Kawikaan patungkol kay ka Tenny. Idagdag ko pa ang nasa Kaw. 31:10-12,27-28 as I quote in tagalog,dating saling biblia: Isang MABAIT na babae sinong makakasumpong? Sapagkat ang kaniyang HALAGA ay higit na makapupo kaysa mga Rubi. Ang Puso ng Kaniyang ASAWA ay “tumitiwala sa Kaniya”,At siya’y di kukulangin ng pakinabang.GUMAGAWA Siya ng Mabuti sa Kaniya at di Kasamaan,LAHAT ng mga KAARAWAN ng kanyang buhay. KANIYANG tinitingnang Mabuti ang Lakad ng Kaniyang SAMBAHAYAN,At di kumakain ng tinapay ng Katamaran. Nagsisibangon ang Kaniyang mga ANAK,Tinatawag Siyang MAPALAD (except evm); Gayundin ang KANIYANG Asawa,at PINUPURI Niya Siya,na sinasabi… sa 29–Maraming anak na babae ay Nagsisigawang may Kabaitan,ngunit IKAW ay HUMIGIT sa kanilang Lahat.!!! GOD BLESS po ka TENNY V. MANALO,mabuhay po kayo!!!

  Like

 5. Nakakalungkot lang isipin na ang mga pagsambang isinasagawa ng INC sa pangunguna ni EVM ay wala ng kabuluhan kung ang pagbabasihan ay ang mga talata sa Mateo 15: 4-9

  4Sinabi ng Diyos, ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’ at, ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’
  5Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos’
  6hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang-kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan.
  7Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni propeta Isaias tungkol sa inyo,
  8‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
  9Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’”

  Pinapayagan ni EVM na laitin ng mga ministro si Ka Tenny. Winasak nya ang tahanan ng kanyang insa. Ang lider ng INC ang unang lumabag sa utos ng Dios na ito. Napakabigat ng hatol, ‘dapat syang patayin’ sabi sa biblia.

  Like

 6. Ka Raven,kung baga sa barilan Asintado ka.Sa pagitan ng mga Mata mo tinamaan si evm!! Very Trueang comment mo!! LAPASTANGAN at WALANG UTANG na LOOB na “anak”!!

  Like

 7. I saw Bro. Bibliko’s latest comment in INCReflections where he stated his agreement with the “ Small Remnant” group to get out of the INC – “mas TAMA yung HUMIWALAY ka dahil kung nanjan ka –NAKIKIISA ka pa rin kina Edong”. In respecting the different positions of the defenders (whether silent or not, or anonymous versus “out in the open”) and at the same time favoring blog sites such as this and INCReflections, I remain receptive to all ideas and viewpoints that will enhance my understanding of what is happening in the INC today. I decided to check Bro. Jun Samson’s blogs and I came across this heartwarming EGM (Ecclesiastical Group Meeting) video of a former Minister (whom, unfortunately, I have seen only for the first time). I believe, the expelled members such as Ka Tenny will appreciate the lesson preached by this Minister: https://youtu.be/ltYTdqBeqys

  Like

 8. It is good to keep an open mind with regards to Bro Samson and Bro Dizon. Also some seem to think the AntiChrist and the Great Tribulation apply only to INC. What is a turn off about some of the “remnants” is the claim that “silent defenders” condone EVM.
  This kind of thinking could be disastrous. The Seattle arson attack was proof INC sometimes gets complacent. World events do affect us. What if the Pope’s “One World Religion” materializes?
  Why does Abu Sayaaf not bother INC in the Philippines?

  Like

 9. Sa totoo lang mga BRO.,hindi pa Small Remnant ang tawag sa grupo noon nila ka Dizon,mga late 2015 or early 2016,sa SARILI ko, unti-unti ng nabubuo sa isip ko na humiwalay o umalis na sa INC dahil nga NAKITA KO na “Nagturo na SILA ng bagong Aral at mga Tuntunin” na LABAG o WALA na sa Biblia. Gaya rin nung sinabi sa akin ng matandang Ministro na kapag ang Igleia,NAGTURO ng IBANG ARAL (nagdagdag o nagbawas) HINDI na ito (INC) sa DIOS,naisip ko na ,BAKIT ako mananatili dito kung Hindi na ito sa Dios?.Tapos nga “marami na ngang talata sa Biblia na nakasulat na kapag ang mga Aral na yaon ay NALABAG o NILABAG na,ang sabi Huag kayong makiisa o makisama sa mga gumagawa ng HINDI nararapat gaya ng Kasamaan,kadiliman,kasinungalingan at napakarami pa,na NGAYON ay Nasumpungan natin sa pangunguna NILA Edong at Sangoons.BAKIT ka Mananatili jan, di KAISA ka pa rin nila kung nanjan ka!!.Kahit mismo ang ka EGM–napakalinanw ng sinabi—Kung ang Iglesia MANGUTANG at MAGSANLA-“maghiwa-hiwalay na TAYO”!! TUNAY na TP siya at ng Sabihin niya iyan may patnubay siya ng E.Santo di ba? Ngayon tayo ang saksi,BAON sa UTANG at SANGLA ang dating INC na EVM Church na,di MAS LALO TAYONG dapat HUMIWALAY sa KANILA,Peke na nga TP,Evm church na,umaano ka pa jan?? Magbasa kayo kay ka SL,Ben Afleck,napakaraming silent defender na NAGSASABI rin na UMALIS o HUMIWALAY na kayo kay EVM!!.Kahit yung sumusulat sa incafraidnomore–sinasabi niya-iwan o umalis na kayo kay EVM.HINDI naman sa tunay na INC tayo UMAALIS,kundi mismo kina EVM n COMPAMIES.Kaya inuulit ko lagi,HIDI NA IYAN TUNAY NA INC,EVM Church na IYAN,kaya bakit nanjan ka pa? Paano ka maliligtas Jan,IBA na ang ARAL,Ninanakaw na ang Abuloy na para sa Dios,Nakabaon sa UTang at Sangla,Nagnegosyo na,Nagpapa-raffle pa ng mga kung ano-ano na parang katoliko at protestante .Wala ng pinagkaiba sa mga gawa ng taga sanlibutan di ba.Kaibigan ng mga magnanakaw,masasamang tao,kriminal,mga taong maimpluensya sa lipunan mali man o tama ang ginagawa ng mga Kaibigan nila.!!May mga KASAYAHAN sa BAAL ARENA,kunwari Lingap sa Mahihirap,pero ginamit sa PAGPAPATAYO ng bahay ng anak ni Jezebel na mansion,Tutulong ka sa mahirap bakit sa AFRICA at HINDI sa mga kapatid sa PILIPINAS na napakaraming napakahirap? Bakit pa kuno kahit sa US,CANADA,ASIA kung saan-saan pa KUNO Tumutulong iyang Lingap na iyan!! Para talagang ISIPAN ni JUDAS ISCARIOTE,kunwari “Kawanggawa,pero may IBANG Layunin” na PANSARILING Kapakanan!! Paano ka mananatili sa mga IYAN SILA ang Unang Lumaban at di Napasakop sa ka EGM na tunay na TP.Nag-anak sa kasalang KATOLIKO sina EVM at J$antos kasama mga ASAWA nila!! Nagturo na ang PAGSUSUGO ay INCIDENTAL,na TANGA ka pag di mo naranasan ang E.Santo sa mga pagsamba,na si Edong ang PASTOR ng Kawan sa Juan 10:16b na salungat sa turo ng Sugo na ito ay ang CRISTO lamang at di sinomang Tao.!!Si Edong BANTAY ng Kaluluwa at Pananampalataya,Siya ang Maghahatid sa Kaligtasan,HINDI Nagkakamali,Sabi pa niya(evm) Siya ang mananagot sa mga kapatid basta Sumunod,ano yan,dugo niya puede kang sagutin sa Dios? napakarami pa at sa HULI hinahamon ko SILA LAHAT–SAAN sa Biblia at KAILAN SINABI NI CRISTO na ULO at tanging LIDER o TP ng Tunay na INC,na OBEY FIRST and NEVER COMPLAIN?? Pag meron niyan–susunod ako sa mga bu…na ITO!! Kahit DIOS mismo na Makapangyarihan at Lumalang sa atin HINDI TAYO PINUERSA o PINILIT na Paglingkuran at Sambahin SIYA. Ang Malinaw ay MAGLINGKOD ka sa DIOS BUONG PUSO,LAKAS,PAG-IISIP at KALULUWA mo. Sabi nga nung araw ng Matatandang Matuwid na Ministro–Maglingkod ka sa Dios at Cristo–AKAY ng Pag-ibig,Pananamplataya,Banal na TAKOT,Masaya Kalooban MO,hindi ka pinilit,tinakot o pakikisama sa laman o sa tao o sa mga bagay na Material na parang suhol sayo.!!! NAPAKALINAW–udyok ng BANAL na TAKOT,PAG-IBIG,PANANAMPALATAYA,MASAYA KA,BUKAL sa KALOOBAN ang mga ginagawa mong Paglilingkod at Pagsamba sa DIOS at CRISTO.!!! Period!! Di tulad ngayon,para kang may baril o panaksak sa LIKOD pag di ka Sumunod–tatakutin ka,babasahan ka ng mga talata na Pabor sa kanila at pag di ka sumunod Ititiwalag ka KAHIT NAGTANONG ka lang ukol sa TUNAY na nangyayari sa Iglesia lalo na pag UKOL sa Abuloy at Pasakop ng WALANG QUESTION he he he…tapos LIGTAS SILA??? I DOUBT IT!!!! At sa HULI,hindi ko kinakalaban o sinisiraan ang EGM Group,ipinaliwanag ko na ang PANIG ko kung BAKIT DAPAT HIWALAYAN ang EVM Church,NOT ang TUNAY na INC na TAYO o sinomang TAO o kaanib na PANIG sa DIOS,CRISTO,E.SANTO at KATOTOHANAN. Sabi nga ni PABLO— “KAYO ang KATAWAN ni CRISTO (TAO o miembro) at bawa’t ISA ay sama-samang mga SANGKAP Niya o ng Katawan. Samakatuwid ang tunay na INC ay TAO, Hindi organisayon o institusyon na binuo ng tao kundi ESPIRITUAL na miembro ng Espiritual na Iglesia o Katawan na ang ULO o PANGULO o TP ay ang CRISTO. LAHAT tayo sa Katawan o sa Iglesia ay mga SANGKAP o KAANIB. Sa MATA ng DIOS ay PANTAY-PANTAY,pare-pareho,kaya nga sabi ng Cristo KAYONG LAHAT ay MAGKAKAPATID at IISA ang INYONG Panginoon samakatuid baga’y ang CRISTO.!!! period!!! hindi sinomang tao dito sa lupa!!!!! 1Cor.12:27 Juan 15:5 Mateo 23:8,10 May iiwan ako sa inyong TALATA sa biblia at KAYO na ang UMUNAWA,ito ang IIWAN ko sa inyo—sa ROMA 11:5– Gayon din nga sa PANAHONG ITONG KASALUKUYAN ay may ISANG “nalalabi” ayon sa PAGKAHIRANG ng BIYAYA. at sa ROMA 9:27—Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging TULAD ng BUHANGIN sa dagat,ay ang “nalalabi LAMANG ang MALILIGTAS.!! Hindi na siguro dapat na PALIWANAGAN iyan—letra por letra!! Kayo na ang UMUNAWA!!! Si Apostol Pablo ang may TURO niyan!!!! HINDI AKO!! kinuha ko lang sa mga Sulat ni apostol Pablo sa mga Taga-ROMA!!

  Like

 10. Mga talata sa Biblia na SUPORTADO ang paniniwala at pananampalataya KO na dapat HIWALAYAN ang mali at masasamang Gawa o Gawain ng mga Tagapanguna o karaniwan mang mga Kapatid: EFESO 5:11, 5:5-7, 4:25 ROMA 12:9, 16:17 1CORINTO 5:11 2CORINTO 6:14-18 2TESALONICA 3:6 2TIMOTEO 1:1-5 TITO 3:10—- Ito ang SINUNOD kong mga Kautusan ni apostol PABLO na derechong SINUGO ng CRISTO mula sa LANGIT sa Damascus. GAWA 9:3-6,15-16 kaya HUMIWALAY na ako kina Edong n Company!!!!

  Like

 11. Ka Bibliko, nabasa ko rin yung comments mo kay Ka WS posted February 4, 2019 at 4:18 am. Sana mapanood mo sa Small Remnants youtube yung ‘2018.12.02]_Asia_Worship_Service’, ang sagot ni Ka Lowell Menorca, asintado..

  Maidagdag ko lang po, nakalimutan na ng maraming kaanib sa INC kung bakit nagbubukod ang Panginoong Dios ng pulutong o grupo ng tao na ililigtas Nya, dahil ito rin ang inaasahan Nya na maglilingkod at sasamba ng marapat na pagsamba sa Kanya. Tanungin natin ang ating mga sarili kung ang pagsamba ng INC ngayon ay karapat-dapat pa ba sa Dios, kung ang mismong lider ang lumabag sa mga utos Nya? Kaya hindi po ba, it makes sense na muling magbukod ang Dios ng grupo ng tao na magsasagawa ng marapat na mga pagsamba?

  Ang Iglesia ay itinulad sa isang babaing malinis, dalisay, walang dungis, walang kapintasan o anumang uri ng kulubot. Hindi ba pag sinabing dalisay, puro, buung-buo? Hindi po ba ang kahulugan nun, dapat lahat ng kaanib? Tingnan po natin ang kabuuan ngayon ng INC? Nasa uring dalisay ba sya? Kaya marapat lamang ba na muling magbukod ang Dios ng grupo ng mga tao na maituturing na dalisay, ibig sabihin LAHAT sila ay nasa uring maliligtas.

  Like

 12. Ka Bibliko, suggestion lang po. Kung maaari po gumamit kayo ng indentation saka paragraph saka pakibawasan po paggamit ng BOLD LETTERS kasi minsan po mahirap basahin ang comments nyo kahit na maganda ang paliwanag nyo.

  To Bro. Edge, sorry I know you don’t speak Tagalog. This discussion might feel like we’re having a blog of our own. Thanks for the articles by the way, and please keep them coming.

  Like

 13. Ok ka Raven,papanoorin ko yung kay ka Menorca.Tama ka,darating si Cristo ang IGLSESIA o ESPOSA Niya ay Malinis,Banal at Sakdal. Kaya nga DAPAT Humiwalay kina EVM n Company dahil Marumi SILA,hindi sa INC,kundi sa KANILA.!! Tama ka NAGBUBUKOD ang DIOS kapag sumasama o nagiging Masama ang Bayan Niya,tulad ng sumama ang Israel,ang pumalit o IBINUKOD ng Dios ay ang UNANG INC.Nang Matalikod ang unang INC ang ipinalit o ibinukod ay ang INC noong 1914 -Aug.31,2009.!! Ngayon ay LUMIHIS sa dalisay na Aral ng Dios at SINUWAY ang TUNAY ng TP na si ka EGM “nila” EVM n Company,kaya ang “pagbubukod” ng Dios ay ang mga ITINIWALAG,ITINITIWALAG at UMAALIS sa “organisasyon ng OWE” na sarili NILANG pangalan ngayon na pilit pa ring sinasabi na tunay silang INC.Walang INIWAN sa Katoliko na hanggang NGAYON pinipilit Nilang sila ang Tunay na mga Iglesia ni Cristo.!! Kung “mapapatunayan NILA” (EVM n Company) na HINDI SILA sumuway sa PAYO o UTOS ng ka EGM at WALA silang binagong ARAL/TURO at TUNTUNIN sa IGLESIA,”maniniwala ako” nasa DIOS at CRISTO SILA”! Sige yan lang TANDA ng HINLALAKI na may Pangalan NIYA(EVM) UTOS ba iyan ng DIOS? Iyang “OBEY FIRST and NEVER COMPLAIN”,utos ba IYAN ng DIOS at CRISTO? Iyang NAGMAMANO sa kamay NIYA iyang mga Sangoons at mga ministro, SAAN sa Biblia GINAWA iyan ng CRISTO maging si apostol SANTIAGO na Unang TP sa INC ng Umakyat sa langit ang Cristo? Sige ka BIEN Santiago na GENERAL EVANGELIST— saan,saan sa Biblia MAYROON ng mga binanggit ko na PINAGGAGAGAWA NINYO ngayon?? Saaaaannn Kahit SINONG MINISTRO hinahamon ko na patunayan ninyo na nasa BIBLIA iyang mga kabulastugan na ARAL o TUNTUNIN na pinaggagawa ninyo ngayon sa Iglesia ni Cristo? Sa Iglesia NINYO ok sa inyo yan eh,pero sa TUNAY na INC WALA NIYAN!! Apoc. 14:11 At ang usok ng Hirap nila ay napaiilanglang Magpakailanman:at SILA’Y walang Kapahingahan araw at gabi,Silang mga NANGAGSISISAMBA sa “hayop” (ang hayop sa Apoc. 13:18 ay TAO) at sa Kaniyang LARAWAN, ( di ba halos SAMBAHIN na nila si EVM at Larawan ni EVM?) at SINOMANG tumatanggap ng TANDA (Hinlalaki) ng KANIYANG PANGALAN. (One With EVM nakasulat sa larawan ng TANDA ng Hinlalaki ng Kamay)!! Paninira ba ito? Iyan nakakalat iyan sa lahat ng PASUGO at mga BANNER nila na nakasabit pa sa mga HARAPAN ng Kapilya–SILA at TAYO ang saksi jan,kitang-kita di ba.pati sa mga TV INC and Net 25 nakadisplay o pinapakita THUMBMARK na may pangalang OWE,di baaaa!!!! Tapos sasabihin Ninyo sa Dios kayo at tunay na kaanib sa tunay na INC na IPINAGMAMALAKI at IPNAGYAYABANG pa ninyo!! kakapal ng Budhi ninyo,meron pa ba?? Ligtas kayo lang?? in your bad dreams!!!

  Like

 14. Sorry ka Mag Mighty too late na ng mabasa ko pakiusap mo sa bold letters na sulat ko.Next time na lang.Gagamitan ko na lang ng “ganito” okey? Sorry uli mga Bro.sabi ko sa inyo di ako gaanong sanay gumamit o mag type ng mga kakaibang sentence para MAIIDIIN ko iyong gusto kong sabihin.Tulad niyan,Bold letter uli yung salitang “maiidiin”. Next time mga Bro.iiwasan ko capital letters, marahil sa mga pangalan na lang o simula ng sentence o pangungusap.

  Like

 15. Oo nga,wala akong Paragraph,tuloy-tuloy ha ha ha ha—I am very sorry. 2 pala suggestion mo Bro. ok nxt time “sisikapin ko” na maging maayos panulat ko.pasensya na sa Senior, llebo 70 na ako mga Bro.”malilimutin na madalas” he he he…

  Like

 16. Bro. Edge, we apologize if we often use Tagalog language, we can easily out pour our thoughts in our native tongue, and thank you for allowing us to post comments on your page even if there are times they are out of the article’s context. This is actually the reason why I like your page so much, not only you write very informative articles but also, you allow us freely to post our thoughts.

  Like

 17. Mga kapatid,
  Sa Isaias 41:17 RTPV05
  “Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan; akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya.”

  Marahil kagaya nyo rin, inabot na ako ng matinding uhaw at gutom sa mga salita ng Dios. Sa mga pagsamba ng INC ngayon, hindi na nakakakain ng maayos ang kaluluwa ko. Ang Ama rin ang gumawa ng paraan..

  Kamakailan lang, sinubukan kong panoorin ang isa sa videos ng pagsamba ng Small Remnants na pinangasiwaan ni Ka Jon Dizon, tungkol sa “fruit of the spirit”. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng Dios. Nakakain ang kaluluwa ko. Kaya dinownload ko lahat ng videos, sabik na sabik ako sa tunay na mga pagsamba..Buhay na buhay ang Panginoong Dios at Panginoong Jesucristo. Sa mga pagsamba ng Small Remnants, ang Panginoong Dios at ang Panginoong Jesucristo lang ang bida.

  Like

 18. Ka Raven,pinanood ko na yung turo ni ka Menorca.Gaya rin ng paninindigan ko na HUMIWALAY tayo o ang mga kapatid kay Edong n Company.Tama talaga iyon,ginagamit ko rin yung Juan 4:23-24 na “mahalaga ang pagsamba at di dapat pabayaan”,kapag may kausap akong OWE.
  Sabi ng kausap ko,yun naman pala at alam mo paano yan di ka na sumasamba,paano mo matutupad iyon? Ang sagot Bro.,ang pagsamba sa Dios ay sa espiritu at Katotohanan di ba?Paano pa magiging “tunay” ang Pagsamba ninyo ngayon kung ang “katotohanan ay Binabago o Pinipilipit na Nila”?,samakatuwid sabi ko,Hindi na rin tunay ang mga Pagsamba ninyo.
  Kaya ang mga sinulat ko ukol sa “paghiwalay kina Edong” ay hindi sumasalungat sa leksyon na iyon ni ka Menorca.Isa pa may nalimutan pa nga akong “idagdag na talata” na matibay rin na patotoo na dapat itakwil “ang Iglesia Nila”!! Heto sa GALACIA 1:7-8 — Na ito ay hindi “ibang ebenghelyo:” kundi mayroong “ilan na sa inyo ay nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain” ang evengelio ni Cristo.
  8) Datapuwa’t “kahit man Kami, o Isang ANGHEL na mula sa langit”, ang “mangaral sa Inyo” ng anomang Evangelio na “iba sa aming ipinangaral sa inyo”,ay Matakwil.!! Napakalinaw niyan ka Raven at mga Bro.,kapag “naiba na sa ipinangaral ni apostol Pablo o ng mga apostol,kahit pa Anghel na mula langit,ITAKWIL natin,period,di ba? Inuulit ko lang sa mga kapatid na nasa EGM Group,hindi ko kayo kinakalaban sa “paniniwala ninyo” na hindi dapat Umalis jan kina EVM dahil naniniwala pa kayo na IYAN pa rin ang tunay na INC. Hindi na “sila sa Dios”evm church na sila,ginagamit na lang nila o nagkataon na sila ngayon ang naiwan sa Organisasyon o Institusyon na INC sa Lupa,ngunit sa Espiritual na Katawan Ni Cristo ay hindi na “sila” kaanib.!!!
  Ka Mag Mighty sana kahit paano mas maayos na itong sulat kong ito kesa sa dati. he he he… na walang paragraph ha ha ha….salamat uli sa pagpuna o pagpansin mo sa paraan ko ng pagsusulat na tuloy-tuloy na parang riles ng tren ha ha haha..

  Like

  1. Wala pong anuman. Salamat po at marunong kayong tumanggap ng “constructive criticism,” May mga alam kasi akong tao, pag may pinuna o pinansin ka, lumalaban na agad ang turing sayo. Hahaha!

   Salamat po!

   Like

 19. Ka Mag Mighty bakit ganun pa rin? Nang isinusulat ko ayos ah,bakit mukhang di pa rin ayos?? Haay Nakuu,magulo pa rin ano? will try again nxt time ka Mag he he he he.ituro mo nga sa akin pls.,bakit ganyan pa rin ang kaayusan ng sulat ko????

  Like

 20. Walang problema sa akin ang ako ay punahin o ituwid kahit ang pagpuna ay sa ikabubuti o ikagagalit ko,kung talaga namang mali ako.Mas madaling mag-sorry o humingi ng tawad o paumanhin kaysa magmatigas o dahil sa Pride o Ego di ba?
  Para sa akin walang masama ukol dito.Hindi naman nakababawas ito sa “pagkalalake o pagkatao mo” kung humingi ka ng sorry di ba? Lahat tayo “nagkakamali” sa gawa at pananalita.
  tatlong (3) Tao lang ang alam kong Hindi Nagkakamali: 1) EVM 2) PAPA at 3) CRISTO di ba!!
  Ang PAPA at CRISTO humingi ka lang ng “tawad at ikumpisal mo kasalanan mo,”patatawarin ka na.!! Kay EVM– “gagawa ka ng Affidavit na “susunod ka ng buong puso at pag-iisip,mangangako kang Hindi ka lalaban at sa huli Pipirma o Lalagda ka at may Thumbmark ka
  pa ng Kanan at Kaliwa mong Hinlalaki ng daliri mo”,di ba!!
  Kaya mas “makapangyarihan at mas mabagsik si EVM kesa sa Papa at Cristo”,right?
  Wala akong alam na si Cristo ay may Itiniwalag,correct me if I am wrong. Ang Papa may tinitiwalag (excommunication) ISAHAN lang. Si EVM pag nagtiwalag–buong Pamilya,di ba?
  Kaya mas powerful si EVM!! Ang Dios malinaw ang sinabi: Kung Sino lamang angNagkasala
  sa KANIYA,Siya Niya aalisin ang pangalan sa Kanyang Aklat. Ang batas sa Gob.ganun din,kung
  sino “lamang” ang nagnakaw o pumatay,siyang IKUKULONG.
  Si EVM,tatay o nanay ang nagkasala— Buong Pamilya ititiwalag!! Tulad ni ka Tenny at ka
  Angel–SILA lamang ang Humingi ng Tulong,pati si ka Marc at ka Lottie ITINIWALAG di ba?
  Nasaan ang KATUWIRAN? Wala di ba? Ganyan kalupit sina EVM,tapos AYAW mong UMALIS jan
  o ayaw mong Humiwalay sa mga IYAN!! Huwag kayong MAKIBAHAGI sa gawa ng Kadiliman kundi bagkus inyong Sawatain at IHAYAG!! Efes0 5:11

  Like

 21. Mga Bro.may gusto akong i-share sa inyo.Inaayos ko mga Biblia ko,mga Pasugo magazine at iba’t-ibang aklat ng mga relihiyon na naitabi ko noon pa,may nakita akong Pandoktrina Serye 1970 numero 26 na sinulat o inihanay ng ka EGM,na may KOPYA pala ako. Ibabahagi ko yung number I na ganito ang pasimulang tanong:
  SINONG TAO ANG KAHIT NASA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO AY “hindi magmamana” ng KAHARIAN NG DIYOS?

  1) Ang mga LIKO——————————— 1Corinto 6:9-10,8
  2)Ang mga GAWA ng hindi Ikapagmamana———- Galacia 5:19-21
  3) Hindi Papasok sa Bayang Banal—————— Apocalipsis 21:27,1-2,8

  Kaya sabihin na natin na “SILA” na naiwan jan sa Iglesia ni Cristo at talagang sinasabi na SILA lang ang Ligtas,ngunit sa Leksyong ito ng ka EGM na may Patnubay ng E.Santo,at NILABAG mo iyong mga talatang iyan— malinaw na “nasagot yung tanong na,sino ang mga hindi magmamana ng kaharian ng langit o Hindi maliligtas,di ba?
  Alam na alam natin ang mga GAWAIN nila ngayon na Labag sa mga Kautusan ng Dios o sa biblia,kaya kahit IPILIT Nila na Ligtas sila,hindi totoo yun at walang katotohanan ayon sa mga talatang inilatag ng ka EGM sa pandoktrinang leksyon na ito.Ang maliligtas talaga na nasa INC ay ang Nasa panig ng mga Salita ng Dios na namumuhay ng matuwid,banal,malinis at nananatiling SUMUSUNOD kay Cristo na siyang nakatayo sa ibabaw ng bato.!!!

  Liked by 1 person

 22. Ka bibliko, baka my makita ka dyan na aral tungkol sa all sould/saints day..palagi kasi na may verse na ginaganamit patungkol sa “pagkalakal sa kaluluwa” na kung ipaliwanag noon ay tungkol sa mga business na associated sa araw ng mga Santo.. Tingin ko sa mga nangyayari, pwede narin matupad yan sa INC tuwing election time na kung saan pwede ng tapatan ng halaga ang bilang ng mga kapatid

  Like

 23. Titingnan ko ka PDC.marami talaga akong naitabi na mga leksyon kc nga yung matandangministro na nakasama ko ng halos 3 taon ay nagbibigay sa akin noon kahit mga leksyon sa mga pagsamba noong jan sa Pinas.Hindi lang siya,maymga naging kaibigan din akong mga manggagawa’t ministro sa lokal na nahihingan ko ng leksyon,maging ng mga sirkular noon.Kaya lang marami sa sirkular noon at naiwala ko na o naipahiram ko sa ibang MT noon at di na naibalik sa akin. will check kung meron ako ukol sa mga patay o nov.1 o Todos Los Santos kasama si Jun Santos ay ano ba yung nasabi ko??? he he he he–buhay pa nga pala yung TAO!!!

  Like

 24. Breaking news: Like Trump, Duterte attacks the press critical of his administration.
  https://www.cnn.com/2019/02/07/asia/maria-ressa-rappler-new-charges-intl/index.html. Perhaps EVM is applauding Duterte because Rappler is the same news outlet which published a series of investigative articles about the INC such as:
  https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/138609-iglesia-ni-cristo-billion-peso-bank-loan-philippine-arena
  https://www.rappler.com/move-ph/ispeak/66102-iglesia-ni-cristo-mentality-exclusivity

  Like

 25. Just watched ka Dizon bstudy 2-6-19.Sinagot di yung atake ni Cantor na OWE sa incafraidnomore blog site.Nilampaso na naman ang minsitro ni Edong!!!

  Like

 26. Ka PDC meron ako nung leksyon ukol sa Nob.1 at 2 ukol sa Todos Los Santos. Ginamit ang Catholic Encyclopedia Dictionary page 15 at IIKLIAN ko na lang dahil napakahaba ng paliwanag ng aklat na ito.Tutal nanjan naman ang AKLAT at Pahina.
  Ayon nga sa aklat –ginugunita sa mga nasabing araw o petsa ng November ang mga Katolikong namatay na sa pamamagitan ng mga pag-aalay ng mga panalangin,lalo na ang MISA para sa mga nasa Purgatoryo. Mga kaluluwang “nakabimbim’ sa purgatoryo na “mahahango” kung ipagpapa-MISA at gaya ng sabi rin ni Dr.Jose Rizal,Kumikita ang simbahan sa mga ito dahil nga “may Bayad ang Pamisa”. Kaya tama ka, ka PDC kinakalakal pati ng KALULUWA at ito ay mababasa sa aklat ng Apocalipsis sa 18:10-13. Nasa “talata 13” ang nabanggit ukol sa KALULUWA,na kasama sa kalakal o “bentahan” dahil nga may BAYAD ang pagpapamisa sa kaluluwa na “hahanguhin kuno sa Purgatoryo”!!! Tama ka rin BRO.na NGAYON ay nasusuhulan na ,sabi mo ang mga LIDER o DM para Ibenta ang BOTO ng mga kapatid sa mga PULITIKO.!!! Natural kapag ikaw o ako ay boboto bilang TAO na naging KALULUWANG BUHAY (Genesis 2:7) KINAKALAKAL o ibinebenta na nga NILA (EVM Church) ang Kaluluwa ng mga kapatid,he he he —“pinagkakakitaan na nga NILA”!!Wala na nga SILANG pinagkaiba sa mga Paring Katoliko ha ha ha … galing mo ka PDC ,naisip mo IYAN!!! Hindi na sila talaga mga kaanib sa INC,”katoliko na Sila”!!!
  May BAAL Arena,Hindi Nagkakamali,Bantay ng kaluluwa at Pananampalataya,ngayon NAGBEBENTA pa ng Kaluluwa— maliligtas Sila sa araw ng Paghuhukom??? ha ha ha h a aa pa!!!

  Like

 27. Nalimutan ko ka PDC,baka sabihin ng mga OWE imbento ko lang iyan.Leksyong PANDOKTRINA iyan number 25 serye 1970 by ka EGM.Marami pang talata laban sa maling ginagawang ito ng mga katoliko o pari sa araw na iyan.Kinuha ko lang iyong TALATA na hinahanap mo na KATUNAYAN na “kinakalakal o binebenta” ng simbahang katoliko ang mga Kaluluwa ng kapatid nila at ngayon katulad na nila ang mga Lider sa IGLESIA NILA na “pinagkakakitaan na rin ang mga buhay na kapatid sa PAGBOTO naman.!!! galing mo talaga Bro.,naisip mo yan!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s