The Infallibility of EVM (part I)

For those who were debating in my previous post – this is my re-blog from last year. Thank you for reading.

incfromtheedge

As some of you may be assuming, based on the title, that this article is written to attack the present Executive Minister. IT IS NOT. I believe he is the one appointed by God. But this is simply a commentary of how every Minister, from the Council to all the “loyal followers” are treating Brother EVM.

So to go directly to the topic, is Brother Eduardo V. Manalo infallible? Ask every Minister you know and they should answer NO, he is not. Meaning that he is a human being. He is fallible. He is susceptible to mistakes. So why put him up on a pedestal worthy to be praised and prayed for over and over again. From the Head Deacon who does the opening prayer, and again, in the closing prayer, usually by the Minister, and once again, in the same prayer. This has become the pattern for many Worship…

View original post 1,391 more words

Advertisements

48 thoughts on “The Infallibility of EVM (part I)

 1. That’s one thing I didnt “try” yet,Asking d Ministers.But most of the OFFICERS n ORDINARY brethren I ask about EVM’s INFALLIBILITY,they Firmly Believed EVM dont make MISTAKES because GOD appointed Him as TP. And as you read my conversation with Mr.OWE,He keep DEFENDINGS EVM as the Most Important Man in the World and HE(EVM) doesnt make MISTAKES. So, who is LYING,OWE Ministers or Officers n Ordinary Brethren? There SHOULD BE ONLY one TRUTH,who is Lying n who is Telling the Truth.If there is CONTRADICTIONS in Teachings,there is DIVISION,if there is Division n NO UNITY,we KNOW it’s NOT from GOD but from the DEVIL as Apostles James wrote on his letter James 3;14.Even Bro.FYM said that a Minister or a Preacher that have CONTRADICTION in His teachings,it means the HOLY SPIRIT is NOT WITH that Minister or Preacher. I BELIEVED apostle James n Bro.FYM rather tha this New Administration n his Followers especially Sangoons n OWEs Ministers.I will ALWAYS keep CLINGING to the ADULTERATED Words of GOD written in the BIBLE.No adding nor Subtracting and no Self Opinion or Interpretations.

  Like

  1. Ito ang tanong ko,
   1. Nagkamali ba ang Sugo ng itiwalag sila Ora, Theodoro Santiago at iba pang lumaban sa Pamamahala noon?
   2. Nagkamali ba ang Ka Erdy ng itiwalag ang mga kapatid na hindi napasakop sa kanila noon?
   3. Nagkamali ba ang Ka Eduardo ng itiwalag ang mga gumagawa ng pagkakabahabahagi sa iglesia?

   Like

   1. “Nagkamali ba ang Ka Eduardo ng itiwalag ang mga gumagawa ng pagkakabahabahagi sa iglesia?”

    Based from what’s been going on in the church right now? EVM made a grave mistake of doing so. The expelled ones are the ones causing divisions. Remember, they just want to talk to him. What’s wrong with that? How can wanting to talk to EVM cause division?

    Like

   2. Just want to talk? sigurado ka diyan? Kung gusto talaga nilang makipag usap lang, bakit kailangan pa nilang magdala ng camera na yun ay bawal sa kahit na sinong papasok sa Central office, sa simpleng tuntunin hindi makasunod. Kung ang talagang layunin nila ay makausap langang Pamamahala, bakit dumating pa ang panahon na sinabi nila na hindi lehitimong Tagapamahala ang kapatid na Eduardo V. Manalo, anong layunin nila at maging ang pagiging Tagapamahala ng ka Eduardo at kinukwestiyon nila? Yan ba ang gusto lang makipag usap? At bakit sasabihin pa nilang nanganganib ang buhay nila kung ang talagang ang layunin ay makipag usap lang, gayong ang totoo sila na mismo ang nagpatotoo na hindi sila nanganganib sa loob. Bakit mag aakit pa sila ng mga kapatid na mag vigil sa tapat ng kanilang compound kung ang talagang ang layunin nila ay makipag usap lang? Anong ginawa nila? Naghahanap sila ng simpatiya para gumawa ng pagkakabahabahagi.
    Ang ikinatiwalag nila ay hindi ang gusto lang nilang makausap ang Pamamahala, ang ikinatiwalag nila ay ang ginawa nila noong July 2015.

    Like

   3. Bro Erdy made no mistake also nang ibalik niya sa talaan at karapatan ang ka Jojo… And brother Erdy also allowed his granddaughter to marry bro Jojo when he was still alive. At sinabi yan ng ka Erdy sa harap ng mga anak niya.

    Like

   4. Ah yes. That must have been the time the entire family was invited to the wedding. And when the entire family said Yes, they will attend the wedding. When was that again?

    Like

   5. Answer: REPOST

    The source of the story was an article published in the Philippine Star.

    The story was referring to the wedding of Ali Atienza and Jet Acuzar in 2014. Why are the expelled asking for the expulsion of Ka EVM and Ka Jun Santos when in fact they did not attend the wedding at all?

    The expelled are quick at criticizing the Executive Minister of something he (even Ka Jun Santos) did not do. Did they bother to confirm their allegation by checking the wedding event itself?

    Manila Councilor Atienza made the wedding photos public and highlights of it was posted on his Facebook page. See for yourself to find out whether Ka EVM participated in that wedding.

    You can check it sa Facebook ni G. Lito Atienza or you can go sa Philippine Star.

    Like

 2. Ang pananalangin ay napakahalaga, ito ay ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo, sa Lucas18:1…”na silay dapat magsipanalanging lagi…” kaya hindi ito kailanman kinaliligtaan ng mga kaanib sa Iglesia, kailanman at nasa kasaganaan lalo na sa kahirapan at mga suliranin ang tunay na lingkod ng Diyos laging nananalangin. Kaya nga ang mga Apostol tulad ni Apostol Pablo na Isa sa mga Namahala sa unang iglesia, ipinapanalangin niya hindi lang ang kaniyang sarili kundi maging ang mga kaanib sa Iglesia (I Tes. 3:10-12, II Tes. 1:11). Hindi ba it rin ang patuloy na ginagawa ng mga Namahala sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito, mula pa sa Sugo hanggang sa kapatid na Erano Manalo at hanggang sa kasalukuyang Namamahala sa Iglesia. Patuloy nilang inilalapit o ipinapanalangin sa Panginoong Diyos ang kapakanan ng mga hinirang.

  BAKIT NAMAN PO ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, MULA PA SA SUGO AT HANGGANG SA KASALUKUYAN, LALO NA SA MGA PAGSAMBA AY KASAMA LAGI SA PANALANGIN NG MGA MINISTRO AT MGA PAMUNUAN? Bakit ko nasabing mula pa sa panahon ng Sugo? Sapagkat mula pa man sa kanilang panahon, lagi ng kasama sa panalangin ng Iglesia ang Namamahala lalona sa mga pagsamba. Sa panahon ng ka Erdy ay hindi nawawaglit sa panalangin ng mga ministro at pamunuan ang Pamamahala at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ipinapanalangin ng Iglesia ang Pamamahala. Bakit po? Ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo na isa sa mga Namahala sa unang iglesia? Efeso

  6:18-19 MB “…Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Kaya’t lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.”

  Ephesians 6:18-19 NKJV… “18 praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints- 19 and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel.”

  Yan po ang tunay na dahilan kung bakit hindi nawawaglit sa panalangin ng Iglesia ang Pamamahala.

  Like

   1. Sabihin na nating pinaiiwasan, sapagkat yan ang isinasama ng loob niyo ngayon na binabanggit ang pangalan ng Pamamahala Pamamahala sa mga pananalangin. Sa panahon pa man ng ka Erdy ay lagi ko ng naririnig ang pangalan nila sa mga panalangin ng mga ministro at pamunuan, ito ang tanong may nagkwestiyon ba sa panalangin noon, may natiwalag ba o dinisiplina dahil sa binanggit ang pangalan Ng ka Erdy sa panalangin?
    Kapag tayo ay nanalangin para sa ating kapatid sa pananampalataya, Hindi ba binabanggit natin ang pangalan ng kapatid lalo na at ipinatutungkol natin sa kanila ang panalangin. Kung sa kapatid nga binabanggit natin ang kanilang pangalan, bakit ang Pamamahala hindi natin banggitin?
    Sabi nga ni Apostol Pablo, “ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban Ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.”

    Like

  1. Matagal na po akong kaanib grade 6 ako ng mabautismuhan. Masasabi ko na ang labis na pagbanggit sa pangalan ni ka EVM sa bawat panalangin sa pagsamba at iba pang pagtitipon ay Hindi pangkaraniwan. Sa to too lang po noong mga panahon na si Ka Erdy ay mahina na at may sakit ay Hindi ko kailanman nadinig sa pagsamba na nanalangin ng gayun ang mga minister.

   Like

   1. Bakit po kasama lagi sa panalangin ang Pamamahala, katulad Ng bilin Ni Apostol Pablo na isa sa mga Namahala sa unang Iglesia, Efeso 6:18-19MB, ipanalangin sila para maipahayag ang salita ng Panginoong Diyos.. at sa panahon pa man Ng ka Erdy ay kasama na sila sa mga panalangin Ng Iglesia, lalo na at kapag may mga gagawing pagpapasiya ang Pamamahala o Kaya ay maglalakbay para sa pastoral visitation. Lalo na ngayon na maraming gustong puminsala sa Pamamahala at sinasabi pa na hindi Ang ka Eduardo ang lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan. Ano Lang ang ipinakikita nun? Gusto nilang pinsalain ang Pamamahala. Kaya isinasama Ng Iglesia sa Panalangin para rin sa kapakanan Ng Iglesia.

    Liked by 1 person

 3. At first I thought you were a minister because you would cite verses. But apparently not. Your answers are quite moronic. You don’t really reply to questions but just throw back questions. Here is the point. PLEASE READ SLOWLY..

  NOT EVERY DECISION OF FYM OR EGM WAS WRONG. But the point here is that even Brother Felix said it himself, don’t believe HIM. He was a human being. Like all human beings who are weak and make mistakes. NOT MY WORDS. He said it. So what is your bloody problem when someone says EVM made mistakes? He is NOT GOD. Are you saying we should disregard Brother Felix’s words?

  Secondly, there is nothing wrong with praying for the Administration. However, in this age of EVM, EVERY PRAYER is uttered for him. Just listen to the Webex re-runs. The opening, the closing, even the prayer for the offering is smattered with “Please bless EVM, we love EVM, protect EVM”. And if you don’t know what is wrong with that, then you don’t know Scripture nor Church regulations set by the previous Administration. I will make it easy for you again. Here is another link to an earlier post.
  https://incfromtheedge.wordpress.com/2016/04/10/on-prayers/

  It includes Brother Erdy’s instructions about the PROPER WAY OF PRAYING. When to pray for the Administration and even HOW to pray. Not in vain repetitions as Christ taught us. Not those “gross wailing prayers” we have been hearing. And again, NOT MY WORDS. READ it yourself.

  Like

  1. “You don’t really reply to questions but just throw back questions”… Ako ba ang gumagawa nito o kayo? Kasi sinagot ko ang tanong mo kung bakit ang Pamamahala ay laging kasama sa panalangin.
   Ang ipinupuntos mo ngayon ay ang tungkol sa guide or tuntuning sa pananalangin. Mabuti at alam niyo na yun ay tuntuning o guide, ano ba ang tuntuning? Ang tuntunin ay ipinatutupad para maingatan ang doktrina, at ipatutupad udyok ng Pananampalataya, pagibig at bunga ng pangangailangan. Isa sa mga guide na nandun during pagsamba, opening prayer: ….Ipanalangin ang Pamamahala… Kaya nga lagi silang kasama sa mga panalangin. tandaan niyo yun ay guide o tuntunin at wala kang nalalabag kung mabanggit mo man sa closing prayer ang Pamamahala dahil yun ay kailangan, lalo na at maraming bumabagabag sa iglesia. Naalala niyo ba na sa panahon ng ka Erdy ibinibilin na laging isama ang ka Erdy sa mga panata at panalangin sa pagsamba, na sila ay patnubayan at ingatan. Kung banggitin man muli ang Pamamahala sa closing prayer or sa panalangin sa handog, Hindi kailan man nalabag ang sinasabi niyong paulit ulit na nasa Mateo 6:7. Sapagkat Hindi naman sa isang panalangin inulit ulit ang para sa Pamamahala, binanggit lang ng nanalangin sa opening and closing dahil yun ang damdamin nila, kaya nga kung hindi ka sang-ayon sa panalangin wag kang sumagot ng (opo, amen or yes Lord, yes Father) Kaya nga ang panalangin ay paghahayag ng kailngan mo sa Diyos, ano bang kailangan ng Iglesia? Salita ng Panginoong Diyos, Pananampalataya, pangangailangan ng individual na kaanib(Kaya nga ibinibilin na magkaroon ng pansariling panalangin sapagkat ang panalangin sa tribuna ay pangkalahatang pangangailangan), ano pa ang kailangan ng Iglesia? Ang Pamamahala, dahil sila ang kasangkapan ng Diyos para magturo. Maliban na lang kung para sa inyo at hindi niyo kailangan ang Pamamahala, huwag niyong isama sa panalangin.

   “But the point here is that even Brother Felix said it himself, don’t believe HIM. He was a human being”… Alam mo incfromtheedge sinagot mo na ito dun sa post mo na “infallible”, ikaw na rin ang nagsabi na ang Pamamahala ay fallible. Ang tinutukoy na hindi nagkamali ay sa pagpapasasiya na itiwalag ang mga lumaban sa pamamahala at ang pinili nila ay ang Iglesia at hindi ang kaniyang ina at 3 kapatid na gumawa ng pagkakabahabahagi. Anong katunayan? Sabi, “ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapatdapat sa akin…” Mateo 10:37,36. Kaya Hindi nagkamali ang Pamamahala sa pagpili sa iglesia na itinatago ni Cristo dahil ang sinunod niya ay ang nasa Biblia. Masama bang gumalang sa magulang? Hindi po, utos yun ng Diyos, (Efe. 6:1-3), pero sino ang una nating dapat igalang at ibigin? Ang Panginoong Diyos(Gawa 12:30) Tama na sundin ang magulang, pero kapag Mali na ang ipinapasunod at itinuturo ng magulang dapat pa bang sundin??

   Like

   1. Then why did Brother Vivencio Pineda scold those ministers and officers who REPEATED what was already said in the previous prayer? He would say “YOU ARE A BUNCH OF FANATICS” It was already mentioned in the earlier prayer and you are repeating the same thing. Would they just argue with him that it was their “damdamin”?

    Like

   2. Tama ang ka Bening sa sinabi niya… Walang mali dun. Sapagkat sa panalangin ang dapat hingin ay ang kailangan sa pagkakataong yun.. sa opening prayer: magpasalamat, humingi ng tawad sa kasalanan, kailangan sa pagsamba, ang mangangasiwa at ang Pamamahala.
    Closing prayer: matanim ang mga aral at iba pang kailangan Ng Iglesia (example: Hindi tama na sabihin sa closing prayer na gabayan ang magtuturo, sapagkat tapos ngagturo) at yan ay tuntunin maaaring magbago ayon sa hinihingi Ng pagkakataon, hanggang Hindi makalalabag sa doktrina. Kaya’t kung mabanggit man ang Pamamahala at ang iba pang nabanggit sa opening prayer walang mali.

    Like

   3. And when it comes to “damdamin” didn’t the Administrator also instruct that that prayers should not be “Gross and Undignified”? How? With all that wailing and crying like what they are doing now?

    Like

   4. Tama itinagubilin ng Pamamahala ang ukol dun, pero kapag ang may udyok ay Espiritu Santo, Hindi kayang pigilin ang damdamin ng nananalangin. Sapagkat ang nananalangin ay daluyan lang ng kapangyarihan ng Diyos, Kaya nga sa Isa sa mga pangangasiwa Ng ka Erdy binanggit niya ang sinabi sa kaniya ng Sugo, na hiniling ng Sugo noon na bawasan ang kapangyarihan o ang Espiritu Santo sa pagsamba sapagkat nakapagdudulot ng takot sa ibang mananamba pero panahon na ngayon para hilinging muli ang Malakas na kapangyarihan Ng Diyos sa pagsamba. Kaya nga sa panahon Ng ka Erdy ay ibinilin na isama sa mga panalangin na muling palabasin Ang kapangyarihan Ng Diyos sa mga pagsamba.

    Like

 4. SUMINGIT na naman pala ang DIABLO sa usapan ha! Ang alam ko sabi ng SUGO: AMA,Patawarin mo po ako.NAGKAMALI AKO sa IYO at sa mga TAO.Ang SUGO INAMIN na nagkamali siya.Kayong mga BULAG na OWE ,si EVM katulad ni CRISTO,HINDI Nagkakamali o Nagkasala.Magkaiba raw ang NAGKAMLI sa NAGKASALA,si MOses NAGKAMALI ,kaya NAGKASALA. Pakinggan mo TAPE ng SUGO Bulag!TAMA ka MAYAMAN si JS dahil nawalan ng Karapatan iyan ng Maglustay ng pera para sa KASAL ng kanyang Anak according to WS.Noon pa pala Magnanakaw na iyan akala ko NOON lang SEPT.7,2009 ng MAUPO na ang Hari ninyo!

  Like

  1. Basahin mo na lang sagot ko kay incfromtheedge tungkol diyan kasi since na mag join ako dito sinagot ko na yan, ayaw mo lang tanggapin, ang tinutukoy na hindi nagkamali ang Pamamahala ay ang ukol sa pagtiwalag sa mga lumaban sa Iglesia at Pamamahala at ang pagpili nila sa Iglesia kesa sa mga gumagawa ng pagkakabahabahagi . Narinig mo bang nanalangin ang ka EVM at sinabi niyang Hindi siya nagkasala o nagkamali?
   “according” to WS? alam mo ba na yung according ay tsismis?

   Like

 5. Sabi nga pala ng SUGO,Ama,Patawarin mo ako,NAGKAMALI ako.Kung hindi kasalanan o NAGKASALA si ka Felix,sabi mo MAGKAIBA ang Nagkamali sa Nagkasala,BAKIT HUMINGI NG TAWAD ang SUGO sa DIOS?? HINDI mo pa rin ITO MAKITA,BULAG NA BULAG KA na TALAGA Mr.OWE.Yang TAPE ay Tungkol sa Katoliko at kay Dating Pres.MAGSAYSAY,pakinggan MO mr.OWE.Ang SUGO talagang ISINUGO ng DIOS ayon sa patotoo ng mga HULA,si EVM Pumalit lang sa ka EGM,tapos Hindi na Magkakamali o Nagkamali?? Masaya ka hahahahhaaa bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko matiis na di kumibo dahil Napakasinungaling mo?AYAW mo ngang SAGUTIN ang TANONG ko na KAILAN itinuro ng SUGO at ka EGM na SILA ang d most important Man in d world at Hindi sila Nagkakamali? INIIWASAN MO ITO dahil ALAM NA ALAM NINYONG lahat na bulag at panatiko na HINDI ito KAILANMAN itinuro ng 2 MATUWID NA NAMAHALA sa Tunay na Iglesia di ba? Hinahamon ko hindi lang IKAW kundi pati na ang SANGOONS! UNLESS gumawa kayo ng pekeng Sulat o Tape na dito KAYO mga SANAY na sa panahong ito Kayang-kaya nyong GAWIN dahil sa Makabagong Teknolohiya di ba??? Bago ko nga pala malimutan,may BAGO na naman KAYONG ARAL,last week di ba? Ang BAGONG SHEPHERD o PASTOL o PASTOR ng Iglesia si EVM na di ba? PINALITAN NA ANG CRISTO.Talagang Katoliko na KAYO.Ang PAPA pinalitan na si Cristo noon pa ng ITURO na sya ang “KAHALILI NG ANAK NG DIOS” o Vicar of Christ or Alter Christus! Ano sabi ni Apostol Pablo–“Si Cristo ang KAHAPON,NGAYON at MAGPAKAILANMAN’! SINOMAN ay HINDI na MAKAPAGLALAGAY pa ng IBANG SALIGAN!!! Sasagot KAYONG mga OWE,hindi si EVM ang pakikingan namin,INILAGAY siya ng DIOS at siya LAMANG pakikinggan at SUSUNDIN NAMIN! Bahala kayo uli sa buhay ninyo!!ha ha ha hahhaaaaaa

  Like

  1. “KAILAN itinuro ng SUGO at ka EGM na SILA ang d most important Man in d world at Hindi sila Nagkakamali?” Unahin natin itong sagutin, itinuro ba nila na sila ang pinakamahalagang tao at hindi nagkamali o isinama sa panalangin?
   Ang sinasabi namin mula pa sa simula na ang Pamamahala ang pinakamahalagang tao sa buong mundo, mula pa sa panahon ng Sugo hanggang sa Ka Erdy at a kasalukuyan. Hindi nagkamali? Sa pagpapasasiya na itiwalag ang mga lumaban sa Pamamahala.
   Kayo ang nagtuturo na ang Pamamahala ay hindi nagkasala, tapos isisisi niyo sa Iglesia na may bago raw na aral ang Iglesia ukol sa Pamamahala… magkakampi ba kayo ni incfromtheedge o magkalaban? Kasi magkaiba ang post at paniniwalain niyo.

   Like

   1. Yes, specific. Sapagkat ng ipanalangin ang ukol sa Hindi pagkakamali ng Pamamahala,ang tinutukoy ay tungkol sa pagtitiwalag sa mga lumaban at pagpili niya sa Iglesia sa halip na sa mga lumalaban at naninira sa iglesia.

    Like

  2. “Bago ko nga pala malimutan,may BAGO na naman KAYONG ARAL,last week di ba? Ang BAGONG SHEPHERD o PASTOL o PASTOR ng Iglesia si EVM na di ba? PINALITAN NA ANG CRISTO”…
   Ang tinutukoy mo ba ay ang teksto nung huwebes March 30, 2017? Kung ito ang tinutukoy mo. hahahaha…
   Hindi ko alam kung maaawa ako sayo o tatawanan na Lang kita. Bakit? Kasi ang teksto nung huwebes ay tumutukoy sa ikatlong grupo ng mga Tao na tinawag ng Diyos. Una Tama ka ang Panginoong Jesucristo ang pastor ayon sa Juan 10:14, at si Cristo rin ang tupa o cordero ng Diyos sa Juan 1:29. Ang pinag uusapan sa leksiyon nung huwebes ay ang Pastor sa Juan 10:16 ito ang nilalaman Ng talata… “At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: silay kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at silay magging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.” Tandaan natin na may 2 pulutong o grupo ng mga Tao na tinawag na noon sa panahon Ng mga Apostol, sila ang sinasabi sa Gawa 2:39… “Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin Ng Panginoon nating Diyos sa kaniya.”… Ang tinutukoy Roma 9:24) ng sa INYO ay ang mga Judio na naging kaanib sa unang Iglesia, ang tinutukoy naman ng SA INYONG MGA ANAK ay ang mga gentil na naging anak ng mga Judio sa pangangaral.. alam natin na ang dalawang grupo ng mga hinirang ay natalikod. May natira ba? Meron, sila ang tinutukoy ng NANGASA MALAYO, na sila ring tinutukoy sa Juan 10:16 na ibang mga tupa ni Cristo, anong gagawin sa ibang mga tupa? Gagawing kawan, alin ang kawan? Gawa 20:28 Lamsa translation, ang Iglesia Ni Cristo. Paano sila magiging isang kawan? Sabi, kanilang diringgin ang aking tinig.. paano nila mapapakinggan ang tinig Ni Cristo? Sabi sila ay magkakaroon Ng isang Pastor, Sino ngayon ang pastor na tinutukoy sa Juan 10:16 na para mapapakinggan ng mga nasa kawan? Ang Sugo, sa katauhan Ng kapatid na Felix Manalo, Paano mapapakinggan si Cristo sa pamamagitan ng Pastor na tinutukoy sa Juan 10:16 o Sugo? Sabi sa Juan 13:20..” ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin.”

   Kaya pala mali mali ang sinasabi mo BIBLIKO at lahat parang bago sayo kasi hindi mo alam ang doktrina..
   Magtanong ka sa destinado niyo o sa manggagawa sa purok niyo baka pwedeng doktrinahan ka uli.

   Like

 6. My dear Brother, please don’t flood us with your empty Tagalog words. Do you think you are convincing anyone by throwing a lot of verses and your “hahaha” like you are confident in what you are saying? You don’t even answer my questions. So let me keep this very clear:

  1. Do you agree that Jesus is the most important man? Whether it is on heaven or earth, he IS the most important. Yes or No?
  2. Does EVM make mistakes? It’s a simple YES or NO. I think you know the answer.
  3. When was that time Ka Erdy told his family that Jojo was marrying into the family?
  4. Are you saying ka Erdy was wrong in instructing us to “control” ourselves because the wailing and crying is undignified?
  5. You didn’t know ka Erdy instructed not to mention his name in the prayers?
  6. I think you are almost agreeing that the prayer for the Administrator is only for the opening prayer. Is that correct? So repeated mentioning of EVM even during the prayer for the offering is overdone?

  As far as your nonsense about not knowing the Scriptures and regulations, I think you have that the other way around.

  First here is the doctrine:
  “Parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents; each will die for their own sin.” Deuteronomy 24:16

  And the regulations:
  Children are NOT expelled with the parents. Why? Because of the doctrine:

  “Expel the wicked person from among you.” 1 Corinthians 5:13

  The ones expelled should be the wicked. What wickedness have children done?

  So what is done? The children MAY be DELISTED. But again, it is not automatic. There are instances that the children are not able to attend Worship Services, so the locale had to REQUEST them first to be delisted.

  If we follow your line of thinking, that children are expelled because “what kind of advice would the expelled parents give”? Then why are there young people (ages 12 and up) who are baptised whose parents are not even members? In many instances, the parents are even expelled? What advised do they get?

  Hence, what many are shocked about are why the Administration is EXPELLING entire families when children have nothing to do with what the parents may or may have not done.

  So before you decide to write paragraphs of nonsense, please remember these words:
  “Proud fools talk too much; the words of the wise protect them.

  Like

 7. Kung may aklat ka ng Ministerial serye 1966 at concordnce at pangdiskusyon serye 1966 at leksyon ng Sugo serye 1945 NANDOON ANG SAGOT NG SUGO–SI CRISTO ANG TINUTUKOY NA PASTOR SA Juan 10:16 kaya sa SUGO aki naniniwala at HINDI SA INYO NGAYON na nagmamarunong at BINIGYAN NG KAHULUGAN ANG isang pastor sa10;16 ng JUAN.Jan kayo magaling ang magturo ng BAGONG ARAL.Sayang di ako gaanong marunong na MAGPASOK sa website ng mga LEKSYON na ito kung HINDI IPOPOST ko ito lahat ng Makita mo BULAG.Pinaghahawakan ko ang mga aklat na ito pait na ang Church Ethics and Ministerial na serye 1970 at pangdoktrina serye 1966,1970 at 1945 ng SUGO kaya alam ko na SINUNGALING ka mr.OWE at mga ALIPORES nyo! Sinungaling ka talaga sapagkat WALAN SINABI NA HINDI NAGKAKAMALI si EVM sa Pagtitiwalag.Ang sinabi Dahil Lagay siya ng DIOS Hindi siya nagkakamali o magkakamali.Huwag mong DAGDAGAN, Talagang MAHILIG AT SANAY NA KAYONG MAGDAGDAG AT MAGBAGO ng ARAL sa Iglesia. Manag-mana ka sa TATAY mo na AMA ng mga Sinungaling–ang DIABLO! Kaya KAILANMAN HINDI ITINURO NG SUGO AT KA ERDY na SILA ang pastor sa Juan10:16.Ang HUSAY ninyo magpasok ng ARAL na pandaya sa mga kapatid;Una PINAKAIMPORTANTENG TAO sa buong Mundo,pangalawa, HIND NAGKAKAMALI dahil lagay daw ng DIOS,Pangatlo GINAWA ninyo sa na PASTOL ng Iglesia–Inagawan nyo na naman ng KARAPATAN AT TUNGKULIN ANG P.JESUCRISTO,ano Isusunod ninyo–si EVM na ang Ulo ng Iglesia?Bigat nyo talaga!!Hindi mo MASAGOT ANT TANONG KO,panay ang IWAS MO,KAILAN ITINURO NG SUGO AT KA ERDY na sila AY PinakaImportanteng TAO at Hindi sila NAGKAKAMALI at sila nag tinutukoy na isng Pastor sa JUAN10:16? Kailan sa panahon nila NAGKAROON NG THUMBMARK at may pangalan nila na I am/We are One wiyh FYM/EGM?Ito ang mga sagutin mo???? Iyong may TANDA ng KANYANG PANGALAN iyan ang Parurusahan sa dagat-dagatang Apoy.Thumbmark o Thumbprint may pangalang “I AM ONE WITH EVM”.

  Like

 8. Hahaha…. Kung tama ang sinasabi mo na yan, pinalalabas mo ngayon na Mali ang ka Erdy sa pagtuturo niya sa Juan 10:16… Hahaha, sabihin na natinbay aklat kang hawak, ang problema Mali ang pagkaunawa mo sa leksiyon na hawak mo. At kailan man ay Hindi itinuro ng ka Erdy na sila and pastor sa Juan 10:16 kundi ang ka Felix, Ang kasalukuyang Pamamahala at ang ka Erdy ay Hindi ang Pastor sa Juan 10:16. Sila Ang humalili sa Pamamahala ng Pastor, kaya sila ang sa kasalukuyan ay lider at Pastor ng kawan,,, dahil Ang ministro man ay pastor din ng kawan o Iglesia. At sapagkat ang Pamamahala ay ministro Kaya sila man pastor din. Disagree?

  Like

 9. INCtheEDGE,You are absolutely RIGHT! mr.OWE is just PRETENDING knowing too much of verses in d Bible but HE CANNOT see what GOD said to Moses in EXODUS 32;33 And the LORD said unto Moses,Whosoever hath SIINED AGAINST ME,HIM will I BLOTT OUT of My Book. GOD did not say,HIM n His FAMILY! mr.OWE cannot SEE this and KEEP Defending His LORD EVM!

  Like

 10. So mr.OWE INAMIN mo na ngayon na PINALITAN ni ka FYM at ka EGM at ngayon ang Panginoon mo ang Cristo bilang Pastor dahil sabi mo sila ang Pamamahala?Heto sabi mo”SILA ang HUMALILI sa Pamamahala ng PASTOR”.Sa Paniniwala mo at mga kasama mong OWE PINALITAN na ang TUNAY na PASTOR ng INC?Ang linaw ng turo sa BIBLIA si CRISTO ang tunay na PASTOR at sabi ng SUGO “bukod TANGING PASTOR ng IGLESIA.Ang LINAW ng sabi ni apostol Pablo–Si CRISTO ang Kahapon,ngayon at MAGPAKAILANMAN>Hindi na kayo MAKAPAGLALAGAY pa ng BAGONG SALIGAN! Sino paniniwalaan ko,IKAW o KAYO na mga Panatiko o si Apostol Pablo at ang Sugo? Buksan mo naman yang Mata mo o linisin mo baka puno na ng MUTA! Sino ka para paniwalaan ko?Mas TAMA KA BA KAY APOSTOL PABLO AT SUGO? masaya ka ,hibang ka na! Gaya ng sabi ko”HINDI ITO ITINURO ng SUGO at ka ERDY,NGAYON NYO LANG ITO inimbento at Idinagdag na ARAL at TURO sa MakabagongINC na ito!! INCIDENTAL,The MOST IMPT.MAN in d World,The TP that never make MISTAKE or WILL NEVER make Mistake,NOW the “SHEPHERD of the FLOCK or NewGenINC tapos sasbihin mo WALANG bagong ARAL o TURO?? BIGAAAATTTTT mo talaga ‘Tol!! Ikaw nagsabi na pumalit sila ka FYM at ka EGM at ngayon yang Lord EVM mo(hindi ako)quote ko lang ito sa sagot mo kay EDGE at sa AKIN–maliwanag na ba sayo o madilim pa?? Talagang katoliko na kayo,ang PAPA,humalili kay Cristo dito sa Lupa,uulitin ko uli–ALTER CHRISTUS o VICARIUS FLII DEI.Nasa Pandoktrina ito mr.OWE ikaw ang di Makaunawa.Di ba KAPAREHO NG TURO NYO NGAYON,EVM-Shepherd of the Flock. Sa BIBLIA si Cristo ang Pinakadakilang Tao sa Lupa at sa Langit,siya LAMANG ang TAO na di nagkamali o nagkasala,Siya LAMANG ang TUNAY na PASTOR at HINDI MAPAPALITAN!!! Ito ang mga Karangalan na IBINIGAY na NINYO at IPINATUNGKOL kay Lord EVM nyo!!!

  Like

  1. Hahaha… Alam mo gulong gulo ka na, may kahapon, ngayon at magpakailanman ka pa. Unawain mo nga ang talata at magtanong ka sa ministro, ikaw na rin ang nagbanggit Kay ka Bien Santiago, bakit hindi ikaw ang magtanong kasi ang pinag uusapan na pastor sa Juan 10:16 ay iba sa pinaguusapan sa ibang talata. Sa lumang tipan man may binabanggit na pastor na tumutukoy sa mga taga pagalaga Ng Israel noon at Hindi Kay Cristo. Kaya ikaw ang nagpapalit.

   Like

  2. Ito para hindi ka na mahirapang maghanap, kasi naguguluhan ka sa pastor, sa bawat panahon may pastor ang Diyos na inilalagay para mangalaga sa bayan niya o sa isang tanging gampanin… Sa Mateo 26:31, Juan 10:14 – si Cristo ang tinutukoy na Pastor, sa I Cronica 17:6- ang mga Hukom ay tinawag ding pastor, Awit 23:1- ang Panginoon ay Pastor, Jeremias 44:28 – si Ciro man ay tinawag ding pastor, Ezek. 34:23 – si David. At sa panahong kristiyano may pastor din ba na inilagay ang Diyos? Meron, Efe. 4:11-12, bakit naglagay ang Diyos Ng ibat ibang maytungkulin sa Iglesia kasama na ang pastor? Sa ikasasakdal Ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay Ng katawan Ni Cristo.” Kaya huwag sa isang talata ka Lang nakatingin. Open your mind and your eyes.

   Like

  3. Bakit pastor din ang isusugo para matipon sa isang kawan ang ibang mga tupa ni Jesus na tinutukoy sa Juan 10:16? JER. 3:14-15, Ano ang ginawa Ng Diyos noong panahon Ng bayang Israel para makabalik ang Israel mula sa pagkatalikod sa Kaniya? Nagbigay ang Diyos Ng pastor sa kanila. Kaya pastor din ang isinugo para matipon sa isang kawan ang ibang mga tupa ni Jesus.

   Like

 11. Mr.OWE na MARUNONG, last time sabi mo IBA angNagkamali sa Nagkasala di ba?Pero pinatunayan ko sa yo na si MOSES Nagkasala dahil NAGKAMALI siya na sa halip Magsalita sa bato para lumabas ang tubig,Pinalo niya.Sure ko ALAM MO ISTORYANG ITO galing-galing mo Sumitas kuno.So mali ka di ba ,aminin mo na.Pangalawa sabi mo GINAMIT KO YUNG according to WS,sabi mo pag ACCORDING ay TSISMIS eh BOBO ka pala talaga!Aalm mo kung BAKIT,basahin mo sa ENGLISH ng KJV BIBLE–Lahat ng EBANGHELISTA na Mateo,Marcos,Lukas at Juan,ano NAKASULAT? Heto,the Gospel ACCORDING to Matthew,Mark,Luke N John. Sa iyo PALA TSISMOSO ang APAT na SUMULAT ng NEW TESTAMENT?? Maligo ka at Maglinis ng mata at Utak,GINAWA mo pang Tismoso ang mga ALAGAD ng P.JESUCRISTO.Paano ngayon yang “according” mo ay tsismoso? ay,ay sobra ka kasing nagmamarunong,Ikaw ang makinig ULI ng Doktrina at PATURO kay ka Bien Santiago na Gen.Evangelist ngayon baka maturuan ka pa!! IKAW si hindi Nagkamali,hindi raw Nagkasala at ngayon naman si According daw na Tsismis lang—MAGAGALIT SAYO ANG CRISTO,ginawa mong TSISMOSO yung 4 na Ebanghelista na TSISMIS LANG para sa IYO ang Sinulat nila sa BUHAY ng P.Jesucristo dahil “ACCORDING sayo its tsismis…maghanda-handa ka na sa PUPUNTAHAN mo Mainit doon,MAHIYA KA SA P.Jesucristo? o ano SINO NGAYON ang PALPAK?? ha ha ha haha kumusta mo ko sa Tatay mo pagdating mo dun ha?

  Like

  1. Hahahaha…. Masyado ka Ng matalino bibliko Kaya pala mali na pagkaunawa mo sa mga leksiyon at may sarili ka Ng tito sa Juan 10:16 si Cristo na pala ang pastor. Sabi nga at magkakaroon sila ng isang Pastor. Huwag kang puro salita magtanong ka muna sa destinado niyo o kung ayaw mo, Kay Isaias Samson o Kay G. Angel ka na lang magtanong, alam nila ang tungkol diyan. Sila naman ang pinaniniwalaan niyo at hindi Ang kasalukuyang Pamamahala.

   Like

  2. Tama magkaiba nga yun, Kaya nga ang ginamit ay Hindi nagkamali kasi ang tinutukoy sa panalangin, making ka kasi Ng panalangin at buo mong pakinggan huwag Yung bahagi Lang… Yan ang Gawain niyo… D ba ang tinutukoy na hindi nagkamali as panalangin ay ang pagpili ng Pamamahala sa Iglesia at hindi sa mga kumakalaban sa Iglesia at ang pagtitiwalag. Huwag mong lahatin, kasi ipinapaangkin niyo sa Pamamahala ang mga paratang niyo gayong Hindi naman yun ang sinabi sa mensahe Ng panalangin.

   Like

 12. Tandaan mo ang pinalitan nila ay ang Sugo, at ang Pamamahala ang isinasalin. Hindi so Cristo ang pinalitan nila at kahit kapatid na Felix, Hindi niya pinalitan si Cristo. Kayo Lang ang nagsasabi niyan tapos sasabihin niyo bagong aral, kayong Lang naman ang nag iisip na idinagdag.

  Like

  1. Is there a chance you can write in English? That way the readers would know what you are actually saying?
   Also, you never really answered my questions. So let me even make it easier, ok? I’ll ask one.by.one:

   Do you agree that Jesus is the most important man? Whether in heaven or on earth?

   Like

  2. So to clear up your point, you are saying Jesus is the Good Shepherd? But then ka Felix is also the Good Shepherd? So is ka Erdy the Good Shepherd? And now it is ka Eduardo the Good Shepherd? Am I correct in your explanation?

   Like

   1. Ang tinutukoy sa Juan 10:16 na “at magkakaroon sila Ng isang pastor” ay ang Sugo.
    Sa Juan 10:14 ang tinutukoy Sabi Ni Cristo ” Ako ang Mabuting Pastor”… Kaya sa Juan 10:14 si Cristo ang tinutukoy na mabuting Pastor.

    Like

   2. Ang pastor na tinutukoy sa Juan 10:16 na ang banggit ay “silay magkakaroon Ng isang Pastor” ay ang Sugo.
    While in John 10:14 na ang banggit ni Cristo ay ” ako ang mabuting Pastor” that’s why it is referring to Jesuschrist.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s