Records

What do they say about records? Ahh yes, “Records were meant to be broken”. I enjoy watching records being outdone, such as the individual athletes like Usain Bolt or team efforts like the Golden State Warriors outdoing the great Chicago Bulls number of wins in a season. I have nothing against World Records. I wonder though, why the Iglesia Ni Cristo’s leadership is so obsessed with breaking world records. Here we are again, just like the past year of “Record Breaking” for blood pressure taking, give aways, choral groups, reunions, fireworks and on and on.

Screen Shot 2016-04-29 at 10.48.02.png

This time around it is the things like most shoes donated and most ultrasound examinations(?!) and so on. Before I say what I am about to say, let me first say this; during the time the previous Church Administrator, Brother Erano Manalo, there were works of charity done all the time, like for the victims of Mount Pinatubo, which was a huge undertaking. But there were no grand announcements to the world; it was just done. There were probably records broken as in houses built for brethren, but we did not care about the records, because our main concern was to help the people. Others found out about it, of course but we did not call Guinness Records people for it.

Now, as I was saying, before, we did not announce to the universe that we were going to do this and that. Why not? Isn’t this what Jesus Christ said?
“Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honoured by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.”

So why announce?

The other thing I wanted to say is about the actual Guinness World Records. Nothing against those good people keeping records. But is this the Screen Shot 2016-04-29 at 11.49.21.pngname that the Church wants to be connected with? Does the Administration know why it is called “GUINNESS”? It is the very same Guinness Brewery that is still the record holder as the largest brewer of dark beer or ale. That is why in Great Britain and in many parts of Europe, when one says “I’ll have a Guinness”, they are not referring to breaking a record. It is having a pint of lager or dark ale. Here’s a bit of background:

Screen Shot 2016-04-29 at 10.43.06.png

Historically, it was in 1951, Sir Hugh Beaver, managing director of the GUINNESS BREWERY, went on a shooting party in Ireland where he got into a heated debate over which was the fastest game bird in Europe but there was no way to confirm it. “Figuring that pub-goers would be grateful for a record book that settled debates and bar bets, Beaver created one” (Time.com).

So does the Church which preaches against drunkenness really want to be associated with one of the most known brewers in the world? It was mostly intended for the PUB goers and to settle BAR BETS. Let’s put it in perspective; would the Church members in the Philippines be comfortable with the “San Miguel Book of World Records”? I doubt it.

Another record broken? Cheers mate.

Screen Shot 2016-04-29 at 10.55.48.png

Advertisements

8 thoughts on “Records

  1. ^_^ Deception #49 – Labag daw sa Biblia (Mateo 6:1-4) ang isinasagawang paglingap ng INC na tumatanggap ng World Records. (Y) RESPONSES TO CURRENT ISSUES VS. THE IGLESIA NI CRISTO #41-60 (Updating) By John K. Magaling (APR 30, 2016)
   Series of Deceptions against the Iglesia Ni Cristo
   (Pang-uusig ng tiwalag: Labag Daw sa Biblia ang Guiness Records)
   Answer:
   Hindi labag sa Biblia ang ginagawang pagbibigay tulong at libreng serbisyong medical ng Iglesia Ni Cristo sa mga mahihirap. Ang “Lingap sa Mamamayan” ay nakabatay sa aral ng Diyos na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 22:39 na ibigin ang ating kapuwa ng gaya ng pag-ibig sa ating sarili.

   Sa pagtupad ng Panginoong Jescuristo ng aral na ito ng Diyos ay hindi rin Niya inilihim o itinago sa madla ang kaniyang pagpapagaling sa mga maysakit, nagpakain pa nga Siya ng tinapay at isda sa libu-libong mga tao. Ipinakita niya ang gawa ng Diyos sa pamamagitan Niya. At ang pangyayaring iyan ay mababasa sa Juan Kapitulo 6. Nilabag ba ng Panginoong Jesucristo ang itinuro Niya sa Mateo 6:1-4?

   Ang gawang ipinagbabawal sa Mateo 6:1-4 (na sinisitas ng mga tiwalag) ay ang pagtulong sa kapuwa na ang LAYUNIN AY MAGPAIMBABAW o ang layunin ay masama. Nang isagawa ang Lingap sa Tundo noong Abril 29, 2016 ay talaga namang maraming natulungan, ang mga damit at mga sapatos na ipinamahagi ay mahigpit na binantayan ng mga adjudicators o kinatawan ng Guinness na talagang maayos at magagamit ng mga recipients. Sa medical ultrasound check-up at medical assessment ay libu-libong mga tao ang talagang napaglingkuran at nadulutan kahit paano ng kasiyahan. Bukod pa ang mga goodwill bags na ipinamahagi na naglalaman ng kilo-kilong bigas, canned goods at iba pang mga pagkain. May Guinness Record mang sinisikap na masungkit o kahit wala ay linggu-linggong isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo ang Lingap sa Mamamayan sa ibat-ibang dako.

   Kung bakit ipinahintulot ng Pamamahala sa Iglesia na sa ilang aktibidad ay hangaring makakuha ng Guinness World Record ay sapagkat ito ay isang madaling paraan upang maipakilala sa buong mundo kung ano ang “Iglesia Ni Cristo”.

   Kahit ang Guinness World Records ay napakaganda ng layunin: ito ay ang magbigay inspirasyon sa mga tao. http://www.guinnessworldrecords.com/corporate Kaya kung pagkatapos nito ay mayroong ibang organisasyon sa mundo na malampasan ang record na nakuha ng Iglesia ay natitiyak nating mayroon na namang mga kapuwa-tao na natulungan at napasaya.

   Binabati po natin ang 300 doctors, 500 paramedics, 1,000 nurses, at libu-libong mga volunteers sa isinagawang Lingap Pamamahayag sa Tundo! Sa Diyos ang lahat ng kapurihan!

   https://johnkmagaling.wordpress.com/2016/04/11/responses-to-the-series-of-deceptions-against-the-iglesia-ni-cristo-41-60/

   Like

   1. So now it’s really copy and paste is it? Interesting
    All that stuff does not answer the issue. There is nothing wrong with giving to the needy. That is NOT the issue. The issue in Mark 6 is identifying those who are doing acts of charity by the hypocrites. Jesus POINTED OUT “So when you give to the needy, do not announce…” and “so that your giving may be in secret”. Calling Guinness directly CONTRADICTS that command.

    Like

  1. Yes. That is very precise: “nababalita”. People heard about it. It was not TRUMPETED. And certainly not Guinness. Answer me this: Did ka FYM or ka EGM bother with Guinness World Records?

   Like

   1. HINDI DAHIL HINDI PA KAYA 😛 SIMPLE AT THAT!!!
    At ano ang point para gawin nila yun? hindi pa laganap noon sa ibang bansa ang iglesia hindi pa makakatulong sa pagpapalaganap ang pagpa Guinness Book of Record.

    Pero ngayon napapanahon na kaya isinasagawa na.

    Parang ganito lang yan… noong nagsisimula pa lang ung iglesia wala pang lingap. Lalo na noong pag sakay ng sugo doon sa bangka para mag misyon 😛

    Like

 1. I don’t usually quote Tagalog, but I assume it’s close to the English: “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila’y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Matthew 6:2

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s